Help het Zeeheldenfestival

Onze subsidiegevers, fondsen, sponsoren en donateurs, maken het  mogelijk om het Zeeheldenfestival te organiseren.  Als festivalsponsor help je het Zeeheldenfestival gratis toegankelijk én betaalbaar te houden. Je ondersteunt dan het werk van een grote groep vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor de buurt.

Bekijk alle sponsors en partners