Minder afval

Het Zeeheldenfestival is al jaren bezig om het afval zoveel mogelijk te beperken. Omdat er vanaf volgend jaar nieuwe regels gelden voor recycling, gaan we dit jaar alvast nóg meer ons best doen.
Waar het kan, gaan we voor hergebruik: pitchers voor bier en voor limonade (bij de bar), en herbruikbare koffie- en theekopjes en borden voor de pannenkoeken (bij eetkraam De Vette Regah). Dit betekent dat je er statiegeld voor betaalt. Dat statiegeld krijg je weer terug bij inlevering van de pitchers / kopjes / borden.
Het afval scheiden we in 3 afvalstromen:
  • Karton/Glas en PMD (plastic, metaal en drankenkarton). Dit geldt voor de bar en de eetkramen.
  • Bierbekers worden verzameld in de buizen en apart afgevoerd. Gooi dus geen ander afval in de buizen! We gaan voor minimaal 90% hergebruik.
  • Voor het restafval komen een aantal grote rolcontainers op het terrein te staan.
Bij 75% recycling voldoen we al aan de regels voor 2024. En bij 90% voldoen we aan de regels voor 2027. Natuurlijk gaan we voor de 100%!
Help je ons mee met het recyclen van het afval?! Dankjewel 🙂
Bekijk alle sponsors en partners